Przegląd Organizacji 2020/2
Opis wydania

ZARZĄDZANIE ORGANIZACJAMI            

Bernard Ziębicki - Holakracja jako nowa koncepcja elastycznej organizacji — próba oceny 

Piotr Bartkowiak, Izabela Grabowska - Implementacja zarządzania procesowego — studium przypadku przedsiębiorstwa produkcyjnego


ZARZĄDZANIE PUBLICZNE     

Aldona Andrzejczak - Organizacje pozarządowe w rozwiązywaniu lokalnych problemów społecznych


ICT W ZARZĄDZANIU

Roman Machuga - Czynniki determinujące wykorzystanie chmur obliczeniowych w zarządzaniu przedsiębiorstwami — wyniki badań w państwach członkowskich UE


ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI      

Magdalena Graczyk-Kucharska, Robert Olszewski, Maciej Szafrański, Marek Goliński, Małgorzata Spychała - Rozwój kompetencji przedsiębiorczości w procesie kształcenia praktycznego studentów szkół wyższych


RECENZJE

OSTATNIE POŻEGNANIE PROFESORA STANISŁAWA SUDOŁA

Publikacje z rocznika