Przegląd Organizacji 2020/3
Opis wydania

INNOWACJE I KONKURENCYJNOŚĆ

Maria Romanowska, Krzysztof Melnarowicz - Strategies for Innovative Business in Business Groups

Jurand Bień, Waldemar Jędrzejczyk, Robert Kucęba - Ekoinnowacyjne potrzeby przedsiębiorstw z sektora MSP a potencjał sieci ekoinnowacji Ecolabnet

Marzanna K. Witek-Hajduk, Anna Grudecka - Czynniki decydujące o strategicznym znaczeniu kraju pochodzenia — perspektywa menedżerów przedsiębiorstw branży AGD z rynków wschodzących

 

ZARZĄDZANIE ORGANIZACJAMI

Maciej Mitręga - Sprzężenie dynamicznych zdolności z potrzebami konsumenckimi — wyczuwanie i antycypacja

 

ZARZĄDZANIE PUBLICZNE

Krystyna Lisiecka, Iwona Burka - Minimalizacja marnotrawstwa w placówce opiekuńczo-leczniczej metodą Lean Healthcare. Studium przypadku

 

MANAGEMENT  IN PRACTICE

Scott Cunningham, Jaylin Hendricks, Mehmet S. Tosun - State Tax Revenues and Organizations in the Midst of the COVID-19 Outbreak: A Comparison of Nevada to Other States in the Western United States

Publikacje z rocznika