Przegląd Organizacji 2020/4
Opis wydania

INNOWACJE I KONKURENCYJNOŚĆ        

Jacek Woźniak - Risk Management Integration in Creative Industries 
Marta Hrydziuszko, Grzegorz Chodak - Innowacyjność polskich przedsiębiorstw na rynku suplementów diety w Polsce w kontekście strategii Europa 2020

ZARZĄDZANIE ORGANIZACJAMI              

Tomasz Wanat - The Effect of Brand, Price Anchoring, and Moral Beliefs on Price Perception of Semi-deceptive Counterfeit Products by Female Students
Maria Krechowicz - Metodyka zarządzania ryzykiem w budownictwie podziemnym infrastruktury miast

ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI      

Gabriela Roszyk-Kowalska, Janusz Kraśniak - Kluczowe kompetencje kadry kierowniczej przedsiębiorstw sektora Hi-Tech. Diagnoza luki umiejętności

Z ŻYCIA KOMITETU NAUK ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA POLSKIEJ AKADEMII NAUK

Publikacje z rocznika