Przegląd Organizacji 2020/5
Opis wydania

INNOWACJE I KONKURENCYJNOŚĆ

Krystyna Mazurek-Łopacińska - Omnichannel in Shaping Distribution Process on Consumer Market
Aldona Małgorzata Dereń - Własność intelektualna jako kluczowy zasób organizacji innowacyjnej          

ZARZĄDZANIE ORGANIZACJAMI              

Piotr Misztal - Zarządzanie ryzykiem pogodowym z wykorzystaniem pogodowych instrumentów pochodnych
Ewa Raczyńska - Efektywność w ochronie zdrowia jako wyzwanie dla zarządzania            

IT W ZARZĄDZANIU

Łukasz Wróblewski, Katarzyna Bilińska-Reformat, Mateusz Grzesiak - Wpływ potencjału internetowego tłumu na kapitał marki instytucji kultury

Publikacje z rocznika