Przegląd Organizacji 2020/7
Opis wydania

ZARZĄDZANIE ORGANIZACJAMI              

Janusz Lichtarski, Katarzyna Piórkowska, Rafał Trzaska, Maciej Wilczyński, Anna Witek-Crabb, Sylwia Wrona - Ciągłość i zmiana we wzorcach myślenia strategicznego − wyniki badań
Regina Lenart-Gansiniec - Kierunki badań nad organizacyjnym oduczaniem się
Sylwia Wiśniewska, Kamil Wiśniewski - Organizacyjne uczenie się jako determinanta zatrudnialności pracowników
Barbara Buraczyńska - Pomiar efektywności przedsiębiorstw sektora e-commerce − wyniki badań

INNOWACJE I KONKURENCYJNOŚĆ        

Oleksandr Oksanych - The Company’s Innovative Potential and Strategy for its Effective Utilization

RECENZJE

WSPOMNIENIE O PROFESORZE MARIUSZU BRATNICKIM

Publikacje z rocznika