Przegląd Organizacji 2020/8
Opis wydania

METODOLOGIA NAUK O ZARZĄDZANIU I JAKOŚCI

Renata Salerno-Kochan, Stanisław Popek, Michał Halagarda, Małgorzata Krzywonos - Nauki o jakości jako subdyscyplina w „Naukach o zarządzaniu i jakości”— identyfikacja obszarów badawczych

INNOWACJE I KONKURENCYJNOŚĆ

Andrzej H. Jasiński - Gdzie innowacja spotyka się z marketingiem

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI       

Małgorzata Ćwikła - Agent – nowe konteksty użycia pojęcia w zarządzaniu projektami

Szymon Zaleski, Rafał Michalski - Czynniki sukcesu zarządzania projektami usług IT: badanie wstępne

Marcin Kaczyński - Zwinne zarządzanie projektami IT w obliczu wyzwań rozproszonych zespołów

RECENZJE

Publikacje z rocznika