Przegląd Organizacji 2021/10
Opis wydania

PRZESZŁOŚĆ, TERAŹNIEJSZOŚĆ I PRZYSZŁOŚĆ NAUK O ZARZĄDZANIU  

Czesław Zając, Dominika Bąk-Grabowska, Katarzyna Piórkowska, Katarzyna Piwowar-Sulej, Agnieszka Marta Sokołowska-Durkalec - Profesor Ber Haus jako twórca wrocławskiej empirycznej szkoły zarządzania

ZARZĄDZANIE ORGANIZACJAMI  

Maciej Żyła - Koncepcja zwinności w zarządzaniu profesjonalnymi organizacjami sportowymi

Iwona Zaręba - Implementacja pracy zdalnej — identyfikacja głównych obszarów badawczych

Robert Bęben, Zuzanna Kraus, Anna Młynkowiak-Stawarz, Izabela Półbrat - Skłonność do podróżowania osób zaszczepionych i niezaszczepionych przeciw SARS-CoV-2 w kontekście teorii motywacji ochronnej i teorii planowanych zachowań

INNOWACJE I KONKURENCYJNOŚĆ  

Piotr Marciniak, Robert Stanisławski - Kształtowanie zmian strukturalnych i kompetencyjnych centrów doskonałości w procesie wdrożeń Robotic Process Automation — studium przypadku

KONFERENCJE

DZIAŁALNOŚĆ ODDZIAŁÓW TNOIK

Publikacje z rocznika