Przegląd Organizacji 2021/11
Opis wydania

PRZESZŁOŚĆ, TERAŹNIEJSZOŚĆ I PRZYSZŁOŚĆ NAUK O ZARZĄDZANIU  

Jan Pyka - Rozwój katowickiej szkoły zarządzania

Alojzy Czech - Marian Frank (1910—1979) - twórca katowickiej szkoły ekonomiki i organizacji przedsiębiorstw

ZARZĄDZANIE ORGANIZACJAMI  

Katarzyna Piórkowska, Estera Piwoni-Krzeszowska - Microfoundations of Inter-Organisational Relationships: Conceptual and Methodological Foundations

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI  

Mateusz Juchniewicz - Społecznie odpowiedzialne zarządzanie projektami — propozycja modelu dojrzałości

Hanna Soroka-Potrzebna - Zarządzanie konfliktem w zespole projektowym — podejście tradycyjne i zwinne

RECENZJE

Publikacje z rocznika