Przegląd Organizacji 2021/3
Opis wydania

ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWAMI  

Marek Jabłoński - Bariery i zakres automatyzacji z perspektywy treści pracy

Mariusz Urbański - Ocena postrzegania globalnej strategii przez pracowników dużych przedsiębiorstw 

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI  

Bartosz Wachnik, Eryk Głodziński - Komponenty informacyjne zmniejszające lukę informacyjną w informatycznych przedsięwzięciach wdrożeniowych

Mariusz Hofman, Magdalena Oronowicz - Analiza zakresu i specyfiki rozwiązań wykorzystywanych w ramach adaptacyjnego podejścia do zarządzania projektami

ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM INFORMACJI  

Krzysztof Bartczak, Milena Bodych-Biernacka - Rodzaje cyberzagrożeń i prawne sposoby przeciwdziałania im w kontekście stosowania cyfrowych platform technologicznych w Polsce i UE

KONFERENCJE

Publikacje z rocznika