Przegląd Organizacji 2021/6
Opis wydania

Najważniejszym zasobem uczelni są ludzie — Rozmowa redaktora naczelnego Przeglądu Organizacji Stanisława Brzezińskiego z rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach prof. dr hab. inż. Celiną M. Olszak

ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWAMI  

Wojciech Dyduch - Tworzenie i przechwytywanie wartości w przedsiębiorstwach w Polsce: ocena podejmowanych działań, identyfikacja kluczowych zmiennych oraz ich wpływ na efektywność

Katarzyna Czernek-Marszałek - W poszukiwaniu utopii. Problemy z wyznaczeniem optymalnego dystansu partnerów we współpracy międzyorganizacyjnej

Tomasz Ingram - Heterogeniczność polskich przedsiębiorstw rodzinnych. Wyniki badań empirycznych

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI  

Bartosz Grucza, Piotr Tomszys - Wpływ nowoczesnych metod zarządzania projektami i technologii informatycznych na sukces projektów wytwarzania oprogramowania

Agnieszka Goździewska-Nowicka, Tomasz Janicki - Determinanty kształtowania organizacji procesowej. Wyniki badań w Polsce

KONFERENCJE

Publikacje z rocznika