Przegląd Organizacji 2021/7
Opis wydania

ZARZĄDZANIE ORGANIZACJAMI  

Paweł Chlipała, Agnieszka Żbikowska - Zachowania konsumentów w czasie pandemii COVID-19
Dorota Jendza - Konceptualizacja granicy organizacyjnej przez pracowników jednostek nadzorujących bezpieczeństwo żywności w Polsce

IT W ZARZĄDZANIU  

Grzegorz Leszczyński - Wartość oparta na sztucznej inteligencji. Perspektywa marketingu B2B

IT W EDUKACJI  

Joanna Ejdys, Aleksandra Gulc - Akceptacja e-learningu na poziomie szkoły wyższej. Perspektywa studentów

HISTORIA NAUK O ZARZĄDZANIU  

Danuta Rojek - Dorobek Aleksandra Rotherta (1870—1937) w kontekście innowacyjności

Publikacje z rocznika