Przegląd Organizacji 2022/10
Opis wydania

ZARZĄDZANIE ORGANIZACJAMI  

Grzegorz Głód, Ewa Raczyńska - Wpływ luzów organizacyjnych na konkurencyjność przedsiębiorstw z uwzględnieniem moderacji otoczenia

Agata Bera, Regina Lenart-Gansiniec - Kontrakt psychologiczny a identyfikacja organizacyjna: systematyczny przegląd literatury

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI  

Paweł Cabała, Waldemar Paluch - Rola projektów w procesie wdrażania strategii spółek giełdowych branży FMCG

IT W ZARZĄDZANIU  

Iwona Chomiak-Orsa, Andrzej Greńczuk -ICT w tworzeniu organizacji inteligentnych. Badania literaturowe

Z ŻYCIA TOWARZYSTWA NAUKOWEGO ORGANIZACJI I KIEROWNICTWA

Publikacje z rocznika