Przegląd Organizacji 2022/11
Opis wydania

ZARZĄDZANIE ORGANIZACJAMI  

Bartłomiej Nita, Katarzyna Piotrowska, Piotr Wanicki - Preferencje podatkowe w zakresie działalności badawczo-rozwojowej przedsiębiorstw z branży IT z województwa dolnośląskiego — badanie pilotażowe

Marcin Suder - Orientacja przedsiębiorcza w różnych warunkach rynkowych

IT W ZARZĄDZANIU  

Anna Pamula, Magdalena Zalewska-Turzyńska - Zmiany postrzegania korzyści i barier wdrożenia nowych technologii informatycznych w przedsiębiorstwach produkcyjnych w Polsce na przykładzie usług chmury obliczeniowej

Bartosz Wachnik, Aleksandra Kopyto - Jakościowa analiza wpływu metaverse na dobrostan pracowników

TYTUŁY DOKTORA HONORIS CAUSA

Publikacje z rocznika