Przegląd Organizacji 2022/12
Opis wydania

Przegląd Organizacji w 2022 roku

Przyszłość polskiej nauki — Rozmowa redaktora naczelnego Przeglądu Organizacji Stanisława Brzezińskiego z ministrem edukacji i nauki Przemysławem Czarnkiem

ZARZĄDZANIE ORGANIZACJAMI  

Anna Pluta - Turkusowe miejsce pracy. Między idealizmem a pragmatyzmem

Robert Wojtachnik - Zwinny system zarządzania jako remedium na szybkie zmiany w otoczeniu przedsiębiorstw

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI  

Klaudia Baranowska, Małgorzata Waszkiewicz - Kreatywność jako kompetencja kierownika projektu

Paulina Orzelska - W poszukiwaniu czynników wpływających na jakość komunikacji w projekcie. Systematyczny przegląd literatury

PRZEGLĄD ORGANIZACJI — RECENZENCI CZASOPISMA W 2022 ROKU

PRZEGLĄD ORGANIZACJI — SPIS TREŚCI 2022 

Publikacje z rocznika