Przegląd Organizacji 2022/2
Opis wydania

ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE  

Agnieszka Sopińska - Percepcja otoczenia zewnętrznego a strategia innowacji przedsiębiorstwa

Andrzej Kaleta, Anna Witek-Crabb, Janusz Marek Lichtarski, Jarosław Ignacy Magdalena Rojek-Nowosielska, Letycja Sołoducho-Pelc - Perspektywa paradoksów w zarządzaniu strategicznym

ZARZĄDZANIE ORGANIZACJAMI  

Monika Jedynak, Karolina Mania, Aneta Kuźniarska, Wojciech Czakon - Tożsamość cyfrowa organizacji — transformacja czy dysrupcja

Patryk Dziurski - Priorytety wzrostu przedsiębiorstw w Polsce przed i w czasie trwania pandemii

Grzegorz Kinelski - Ewolucja koncepcji Smart City w aktywności zasobów miejskich — studium przypadku Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii

Publikacje z rocznika