Przegląd Organizacji 2022/4
Opis wydania

ZARZĄDZANIE ORGANIZACJAMI  

Katarzyna Czernek-Marszałek, Paweł Piotrowski - Cyfryzacja w przedsiębiorstwach turystycznych w warunkach COVID-19. Pozytywne i negatywne konsekwencje

Dagmara Wójcik, Patrycja Juszczyk - Sektor kultury w ujęciu koncepcji smart. Kontekst pandemii COVID-19

Małgorzata Baran, Monika Kłos, Karolina Marchlewska-Patyk - Adaptacja miasta Warszawa do koncepcji smart city w oparciu o model odporności (resiliency model)

ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE  

Bogdan Nogalski, Roman Czapiewski - Zmienność modelu biznesu

ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI  

Maciej Szafrański, Tomasz Stachurski - Zastosowanie kart kontrolnych do monitorowania zmian na rynku kompetencji pracowniczych

Publikacje z rocznika