Przegląd Organizacji 2022/5
Opis wydania

ZARZĄDZANIE ORGANIZACJAMI  

Michał Szostak - Co estetyka może wnieść do teorii zarządzania?

Artur Sierpiński - Tożsamość organizacji a interakcje identyfikacyjne z otoczeniem

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI  

Alina Kozarkiewicz, Urszula Zemlińska-Sikora - Zakres i uwarunkowania wizualizacji w zarządzaniu projektami IT

IT W ZARZĄDZANIU  

Milena Ratajczak-Mrozek, Aleksandra Hauke-Lopes, Marcin Wieczerzycki - Współtworzenie wartości przez platformy cyfrowe — podejście sieciowe

ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI  

Marzena Góralczyk - Klimat organizacyjny w przedsiębiorstwie w opinii młodych pracowników

RECENZJE

KONFERENCJE

Publikacje z rocznika