Przegląd Organizacji 2022/6
Opis wydania

ZARZĄDZANIE ORGANIZACJAMI  

Wojciech Popczyk, Alicja Winnicka-Popczyk - Definicja przedsiębiorstwa rodzinnego z perspektywy logiki

Robert Kudłak - Przegląd badań dotyczących społecznych i środowiskowych efektów zaangażowania przedsiębiorstw w CSR

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI  

Tomasz Swałdek - Zarządzanie projektami w startupach - przegląd literatury

ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI  

Marzena Fryczyńska, Hanna Kinowska, Agata Lulewicz-Sas - Wymiary zrównoważonego zarządzania zasobami ludzkimi

Magdalena Gorzelany-Dziadkowiec, Julia Gorzelany, Małgorzata Kosała, Halina Smutek, Sebastian Kubula - People and Technology — Employee Competency Profile in Industry 4.0

PRZESZŁOŚĆ, TERAŹNIEJSZOŚĆ I PRZYSZŁOŚĆ NAUK O ZARZĄDZANIU  

Anna Czubała, Jan W. Wiktor - Profesor Jerzy Altkorn (1931—2004). Od ekonomiki przedsiębiorstwa handlowego do zarządzania marketingiem

Publikacje z rocznika