Przegląd Organizacji 2022/7
Opis wydania
ZARZĄDZANIE ORGANIZACJAMI  
Marlena Grabowska, Iwona Otola - Reorientacja struktur modeli biznesu przedsiębiorstw wysokiego wzrostu w czasie pandemii COVID-19
Wiesław Łukasiński, Marzena Wójcik - Determinanty pracy zdalnej w opinii przedstawicieli pokolenia Z
Bartosz Niedzielski, Piotr Buła - Wyniki analizy bibliometrycznej w badaniu poznawczych aspektów hiperautomacji
ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI  
Anna Marciszewska, Renata Brajer-Marczak - Project Management Maturity in Polish Non-profit Organisations
PRZESZŁOŚĆ, TERAŹNIEJSZOŚĆ I PRZYSZŁOŚĆ NAUK O ZARZĄDZANIU  
Anna Kosieradzka, Janusz Zawiła-Niedźwiecki - 100 lat nauk o zarządzaniu na Politechnice Warszawskiej
KONFERENCJE
Z ŻYCIA TOWARZYSTWA NAUKOWEGO ORGANIZACJI I KIEROWNICTWA  
Prof. dr hab. inż. Leszek Kiełtyka prezesem Zarządu Głównego Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa na kadencję 2022—2026
Publikacje z rocznika