Przegląd Organizacji 2022/8
Opis wydania

Kształcimy profesjonalistów, stawiamy na rozwój — Rozmowa redaktora naczelnego Przeglądu Organizacji Stanisława Brzezińskiego z rektorem Warszawskiej Uczelni Medycznej Waldemarem Dębskim oraz prorektor ds. dydaktyki i rozwoju WUMed Joanną Jasińską

ZARZĄDZANIE ORGANIZACJAMI  

Izabella Steinerowska-Streb - Pomiar bezpieczeństwa psychologicznego na poziomie zespołów — narzędzie do zastosowania w przedsiębiorstwach funkcjonujących na polskim rynku

Barbara Mazur, Krystyna Zimnoch - Kultura organizacyjna przedsiębiorstw społecznych

Zbigniew Malara, Sina Razmpishe, Yasmin Ziaeian - The Concept of Sustainable Marketing Model in Adventure Tourism: A Case Study of Iran Adventurers

ZARZĄDZANIE PUBLICZNE  

Krzysztof Łabędzki - Smart mobility — studium przypadku metropolii Warszawa

PRZESZŁOŚĆ, TERAŹNIEJSZOŚĆ I PRZYSZŁOŚĆ NAUK O ZARZĄDZANIU  

Zdzisław Szyjewski, Agnieszka Szewczyk - Szczecińska szkoła informatyki w zarządzaniu

Publikacje z rocznika