Przegląd Organizacji 2023/1
Opis wydania

Zmiany, na które musimy mieć wpływ — Leszek Kiełtyka

PRZESZŁOŚĆ, TERAŹNIEJSZOŚĆ I PRZYSZŁOŚĆ NAUK O ZARZĄDZANIU

Tomasz Olejniczak, Dominika Latusek-Jurczak -  Szkoła zarządzania Andrzeja K. Koźmińskiego 

ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE  

Janusz Czekaj, Adam Stabryła - Metodyka oceny efektywności strategii zmian w zarządzaniu przedsiębiorstwem

ZARZĄDZANIE ORGANIZACJAMI  

Paweł Pietrasieński, Katarzyna Rokosz - European Bridge Organizations in Global Innovation Hubs. Geography and Typology of Internationalization Support for Technology Companies

Paulina Kubera - Applying Behavioural Insights in Public Policies Aimed at (Business) Organisations: Evidence and Policy Implications

Sylwia Przytuła - Adaptacja ekspatriantów akademickich na uczelniach zagranicznych. Wyniki badań pilotażowych

IT W ZARZĄDZANIU  

Magdalena Kotnis - Skuteczność profili społecznościowych miast wojewódzkich w Polsce

KONFERENCJE

JUBILEUSZE 

Publikacje z rocznika