Współczesne zarządzanie miastem — problemy i perspektywy rozwoju

Rozmowa redaktora naczelnego Przeglądu Organizacji Stanisława Brzezińskiego z prezydent miasta Łodzi Hanną Zdanowską
Prezydent miasta Łodzi Hanna Zdanowska i prof. nadzw. dr hab. Stanisław Brzeziński

Stanisław Brzeziński – redaktor naczelny: Szanowna Pani Prezydent pełni Pani tę funkcję już drugą kadencję, to najlepszy dowód na to, że zdobyła Pani zaufanie i poparcie mieszkańców miasta. Proszę powiedzieć Czytelnikom Przeglądu Organizacji, jaki jest przepis na sukces?

Hanna Zdanowska – prezydent miasta Łodzi: Przez cztery lata konsekwentnie zmieniam Łódź, walczę z niesprawiedliwymi stereotypami, daję jej nową energię. Pytam się mieszkańców o zdanie, przeprowadziłam rekordową ilość konsultacji społecznych, zorganizowałam największy Budżet Obywatelski w Polsce. Myślę, że to zostało docenione. Rewitalizacja miasta, ożywienie Piotrkowskiej, współpraca z łodzianami oraz duże strategiczne inwestycje to klucz do sukcesu. Ważny jest także uczciwy dialog z mieszkańcami. Łodzianie widzą, że Łódź – poza Warszawą – jest najszybciej rozwijającym się miastem w Polsce. Wiedzą też, m.in. dzięki aktywnej komunikacji z mojej strony, jakie powoduje to utrudnienia w poruszaniu się po mieście i ile one jeszcze potrwają. Mieszkańcy naszego miasta rozumieją, że jest to koszt, który ponosimy wszyscy, aby jak najszybciej dołączyć do grona europejskich metropolii. Jestem im za to bardzo wdzięczna.

SB: Jakie są plany i zamierzenia prezydenta Łodzi w tej kadencji, tj. w latach 2015–2018?

HZ: Kontynuacja, rozwój i dialog. Musimy dokończyć największe inwestycje transportowe. Dzięki nim Łódź stanie się najlepiej skomunikowanym miastem w Polsce. Jednocześnie rozpoczniemy największy remont w historii Łodzi. Zrewitalizujemy nie tylko pojedyncze kamienice, ale całe kwartały miasta. Dzięki rekordowym środkom z UE Łódź stanie się europejską stolicą rewitalizacji. Zakończenie tych projektów, wraz z dynamicznym rozwojem Nowego Centrum Łodzi, już przynosi pierwsze rezultaty. Widzę bardzo duży wzrost zainteresowania biznesu naszym miastem, a to już wkrótce przełoży się na nowe miejsca pracy. Chcę także kontynuować i poszerzać dialog z mieszkańcami, przejść z etapu konsultacji do prawdziwej partycypacji społecznej. Oddać jak najwięcej decyzji w ręce mieszkańców.

SB: W jakim stopniu fundusze unijne mogą wesprzeć działania podejmowane przez Panią Prezydent na rzecz rozwoju miasta?

HZ: Przed nami rekordowe inwestycje. Projekty, które przygotowaliśmy, opiewają łącznie na ponad 4 mld złotych. Jeśli do tego dodać projekty, które de facto mają miejsce na terenie Łodzi, ale zarządzają nimi inne instytucje niż miasto, to skala pomocy z UE będzie w tym okresie rekordowa. To dobrze, bo kolejna taka szansa może się już nie powtórzyć. Najwięcej środków wykorzystamy oczywiście na rewitalizację, transport oraz edukację i sport.

SB: Łódź jest jednym z większych ośrodków akademickich w naszym kraju. Proszę powiedzieć Czytelnikom Przeglądu Organizacji, jak jest zorganizowana współpraca Urzędu Miasta z łódzkim środowiskiem akademickim.

HZ: Jesteśmy w ciągłym kontakcie z władzami wszystkich łódzkich uczelni. Wszystkie projekty, akcje i inwestycje prowadzone przez uczelnie zawsze mogą liczyć na zielone światło ze strony miasta. Szkoły dbają o wysoki poziom nauczania, miasto – za stworzenie dobrego klimatu i perspektyw dla studentów. Im bardziej atrakcyjna staje się Łódź, tym więcej młodych osób będzie chciało tu studiować, im większe będą możliwości rozwoju, tym więcej absolwentów zdecyduje się u nas zostać.

SB: Czy środowisko akademickie bierze czynny udział w prognozowaniu rozwoju Łodzi i jak Pani Prezydent ocenia rolę środowiska akademickiego w życiu miasta?

HZ: Środowisko akademickie jest żywo zainteresowane prognozami rozwoju miasta, co znajduje odzwierciedlenie w badaniach i pracach naukowych, m.in. w sferze demograficznej, gospodarczej czy też kształtowania się rynku pracy. Są one publicznie dyskutowane w ramach konferencji tematycznych z udziałem miasta, sesji Rady Miejskiej, ale też brane pod uwagę w materiałach związanych ze Strategią Miasta. Rozwija się również współpraca miasta z uczelniami w ramach realizacji prac badawczych (w tym magisterskich, doktoranckich) odpowiadających na aktualne i przyszłe potrzeby Łodzi, w zakresie m.in. zarządzania oraz zrównoważonego rozwoju. Co więcej, uczelnie nawiązują bezpośrednie relacje z lokalnym biznesem, m.in. w zakresie dostosowania ofert kształcenia do zapotrzebowania rynku pracy w kilkuletniej perspektywie. Zawsze podkreślam ważną rolę i znaczenie łódzkich uczelni dla rozwoju naszego miasta jako ośrodka opartego na wiedzy, innowacyjnego i stawiającego na nowe technologie. Łódź ucząca się, Łódź przedsiębiorcza, kreatywna i innowacyjna – stanowią jedne z priorytetów strategii rozwoju Łodzi, na których skoncentrowane są nasze działania. Ich potwierdzeniem jest stała, dobra współpraca władz samorządowych ze środowiskiem naukowym, o czym wspomniałam wcześniej, oraz zaangażowanie w organizację przypadającego w maju tego roku Jubileuszu 70-lecia Łodzi Akademickiej.

SB: W Łodzi od kilku lat funkcjonuje Łódzki Regionalny Park Naukowo-Technologiczny „Technopark”. Proszę powiedzieć, czym jest dla miasta ten Park i jak Pani ocenia jego działalność?

HZ: Misją Technoparku Łódź jest łączenie świata nauki i biznesu. Spółka od kilku lat z powodzeniem inicjuje i ułatwia transfer zaawansowanych technologii do życia codziennego. Inkubator Technologiczny stwarza doskonałe warunki do rozwoju dla innowacyjnych przedsiębiorców. Kreatywni biznesmeni mają szansę rozwijać swoje firmy właśnie w Łodzi. Dzięki temu powstają nowe miejsca pracy dla doskonale wykształconych fachowców. Technopark wspiera twórcze myślenie w biznesie. Znajduje się tu także najnowocześniejszy w Europie Środkowo-Wschodniej kompleks laboratoriów BioNanoPark, w którym możliwe jest przeprowadzanie badań wdrożeniowych dla wszystkich gałęzi przemysłu, m.in. spożywczego, chemicznego, ochrony środowiska, farmacji i zbrojeniowego.

SB: Jakie są perspektywy dalszego rozwoju „Technoparku” w najbliższych latach i czy może być on „oknem na świat” dla Łodzi oraz magnesem do pozyskiwania inwestorów i zagranicznego kapitału?

HZ: Technopark wciąż się rozwija. Jeszcze w tym roku zostanie oddany do użytku nowy budynek. Powstają w nim kolejne laboratoria – biosensorów, autentykacji żywności, fizykochemicznej charakterystyki nanomateriałów, medycyny spersonalizowanej, a przede wszystkim jedyny na świecie Analizator Rzeczywistych Układów Złożonych, tzw. ARUZ. ARUZ sprawi, że bardzo skomplikowane i kosztowne badania będą tańsze i możliwe do przeprowadzenia w bardzo krótkim czasie. Oznacza to, że już wkrótce do Łodzi mogą przyjechać przedstawiciele wielu koncernów z całego świata. Technopark dysponuje także terenami inwestycyjnymi, które przyciągają zagraniczny kapitał. Na jednej z działek powstanie np. fabryka leków. Inwestor kupił już ziemię. Firmy, które zdecydują się zbudować tam swoje siedziby, będą miały możliwość korzystania z zaplecza naukowego BioNanoParku i oferowanych przez centrum wdrożeniowe badań.

SB: Czy Łódź uczestniczy w partnerstwie miast oraz w Międzynarodowym Programie Miast Siostrzanych?

HZ: Od bardzo wielu lat Łódź posiada umowy partnerskie z ponad 20 miastami nie tylko w Europie W ostatnim czasie szczególnego znaczenia nabiera współpraca ze Stuttgartem, gdzie realizowano podobny projekt przebudowy centrum, a także nowe strategiczne partnerstwo z chińskim Tianjin. W czasie gwałtownych wydarzeń na

Ukrainie byliśmy w kontakcie z naszymi ukraińskimi przyjaciółmi ze Lwowa, którym zaoferowaliśmy pomoc humanitarną.

SB: Przez ponad sto lat Łódź była wielkim ośrodkiem przemysłu włókienniczego. Proszę nam powiedzieć, jakim miastem jest Łódź dzisiaj i jaki będzie miała charakter w przyszłości? Jakie są według Pani Prezydent perspektywy rozwoju miasta?

HZ: Czasy, kiedy całe miasto pracowało w jednej gałęzi przemysłu, dawno się w Łodzi skończyły. Dziś na nowo tworzymy jej biznesowy, różnorodny charakter. Na pewno, dzięki wspomnianej wcześniej współpracy z uczelniami, szczególnie technicznymi, mamy szansę być miastem nowych technologii. Łódzcy informatycy należą do najlepszych w kraju. Charakter miasta, jego artystyczne tradycje, związane przede wszystkim ze szkołą filmową, determinują kreatywny charakter wielu nowych biznesów otwierających się w Łodzi. Nie jesteśmy miastem z pocztówki, ale to jeden z naszych atutów. Oddajemy przestrzeń miejską tym, którzy chcą, tak jak za czasów Ziemi Obiecanej, stworzyć coś z niczego. Dziś liczy się przede wszystkim pomysł. Nowe Centrum Miasta, to z kolei dzielnica nastawiona na duży, nowoczesny biznes. Już niedługo centrum Łodzi i Warszawy będą od siebie oddalone jedynie o 1 h jazdy pociągiem. To otwiera szalone możliwości. Wreszcie mamy też okazję wykorzystać świetne położenie Łodzi w centrum kraju i jej świetne skomunikowanie – to potencjał dla firm logistycznych. Natomiast aktywność Łodzi – jednej z najlepszych specjalnych stref ekonomicznych – daje możliwość zwiększania zatrudnienia w tradycyjnych gałęziach przemysłu. Czuję, że przed nami wyjątkowe lata.

SB: Dziękuję za rozmowę