BioNanoPark — przesuwamy granice wyobraźni

Rozmowa redaktora naczelnego Przeglądu Organizacji Stanisława Brzezińskiego z prezesem Łódzkiego Regionalnego Parku Naukowo-Technologicznego Bogdanem Wasilewskim
Prof. nadzw. dr hab. Stanisław Brzeziński i prezes Łódzkiego Regionalnego Parku Naukowo-Technologicznego dr inż. Bogdan Wasilewski

Stanisław Brzeziński – redaktor naczelny: Jaką rolę odgrywa Łódzki Technopark na tle innych dość licznych w naszym kraju parków technologicznych? Co decyduje o Waszej przewadze konkurencyjnej i jest Waszą wyróżniającą kompetencją?

Bogdan Wasilewski – prezes Łódzkiego Regionalnego Parku Naukowo-Technologicznego: Technopark Łódź posiada najnowocześniejszy w Europie Środkowo-Wschodniej kompleks laboratoriów BioNanoPark. W jego skład wchodzą laboratoria Biotechnologii Przemysłowej oraz Biofizyki Molekularnej i Nanostrukturalnej. Unikatowa linia badawcza umożliwia przeprowadzenie badań wdrożeniowych dla wszystkich gałęzi przemysłu. Testujemy nowe produkty, m.in. biomateriały, istotne dla ochrony środowiska, enantioselektywne chemikalia niezbędne dla nowoczesnego przemysłu farmaceutycznego, nutraceutyki, dzięki którym można wytwarzać zdrowszą żywność, probiotyki zapewniające sprawne funkcjonowanie układu trawiennego, a także składniki bezpieczniejszych i skuteczniejszych leków. Kompetentny i doświadczony zespół naukowców prowadzi badania dla wielu branż gospodarki: m.in. spożywczej, chemicznej, medycyny, ochrony środowiska, farmacji i obronności. Jednym z elementów Laboratorium Biofizyki Molekularnej i Nanostrukturalnej jest Pracownia Indywidualnych Implantów Medycznych, która jako jedyna w Polsce wykonuje implanty medyczne przygotowywane „na miarę” dla konkretnego pacjenta. Implanty oczodołu Craniotech i twarzoczaszki Orbitech otrzymały świadectwa wolnej sprzedaży ważne na terenie Unii Europejskiej.

A to dopiero początek. Obecnie realizujemy kolejną część inwestycji. W powstającym obecnie specjalistycznym budynku znajdą się następne laboratoria: Biosensorów, Biotechnologiczne, Autentykacji Żywności, Fizykochemicznej Charakterystyki Nanomateriałów, Medycyny Spersonalizowanej oraz Laboratorium Symulacji Molekularnych

SB: Jak wygląda współpraca Technoparku z władzami miasta Łodzi oraz z władzami regionu i czy spełnia ona oczekiwania władz Spółki?

BW: Technopark Łódź jest Spółką, w której większość udziałów posiada miasto Łódź, a drugim co do wielkości udziałowcem jest Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego. Dzięki ich przychylności i wsparciu Spółka nie tylko powstała, ale także może się tak dynamicznie rozwijać. Współpraca przebiega wielotorowo – z jednej strony możemy liczyć na poparcie naszych inicjatyw projektowych o charakterze badawczo-naukowym, z drugiej – na pomoc w poszukiwaniu potencjalnych partnerów biznesowych dla pozostałych obszarów naszej aktywności. Elementem, który spaja te działania, jest polityka informacyjna miasta i regionu, ukierunkowana na promowanie naszej firmy jako centrum nowoczesnych technologii, którym można się pochwalić także na arenie międzynarodowej. Nie do przecenienia jest także wsparcie, jakie każdego dnia okazuje nam prezydent Łodzi Hanna Zdanowska. Dzięki jej staraniom miasto Łódź tworzy sprzyjający klimat dla rozwoju firm z branż zaawansowanych technologii i kreatywnych gałęzi przemysłu. Łódź oferuje bogate zaplecze akademickie i doskonałą współpracę uczelni z biznesem. To wsparcie ma także konkretny wymiar finansowy. Miasto Łódź posiada większość udziałów w Spółce, oznacza to, że wraz z Urzędem Marszałkowskim zapewniło wkład własny, niezbędny do uzyskania dofinansowania na inwestycje BioNanoPark.

SB: Czy istnieje i jak wygląda, zdaniem Pana Prezesa współpraca Technoparku z łódzkimi i krajowymi uczelniami wyższymi oraz ośrodkami naukowo-badawczymi?

BW: Ta współpraca jest wpisana w DNA naszej Spółki. Wśród naszych udziałowców są aż trzy łódzkie uczelnie – Politechnika Łódzka, Uniwersytet Łódzki i Uniwersytet Medyczny. Technopark Łódź ma także podpisane umowy partnerskie, m.in. z Wojskową Akademią Techniczną w Warszawie i Politechniką Częstochowską. Na ich podstawie możemy wspólnie realizować projekty naukowo-badawcze, konferencje naukowe czy chociażby organizować staże dla studentów.

Ścisła współpraca z Politechniką Łódzką zaowocowała powstaniem Analizatora Rzeczywistych Układów Złożonych na terenie Technoparku. ARUZ to unikalne w skali światowej urządzenie. Maszyna zbudowana została w oparciu o algorytm DLL (w j. ang. Dynamic Lattice Liquid), którego twórcą był polski fizyk profesor Tadeusz Pakuła. ARUZ to niezwykle złożony układ cyfrowy, którego zasada działania jest inna niż tzw. superkomputerów. Maszyna ta, mimo że nie zawiera mikroprocesorów, pozwala na jednoczesną analizę np. reakcji chemicznych układów zawierających około miliona cząsteczek. Informacje te są niezbędne w procesach produkcji wyrobów chemicznych i leków. Użycie ARUZ-a pozwoli znacznie skrócić czas niezbędny na przeprowadzenie badań, a także przyniesie wymierne oszczędności.

SB: Czy jest i jak realizowana jest współpraca Spółki Technopark z polskim biznesem i czy są wykorzystane, zdaniem Pana Prezesa, wszystkie możliwości tej współpracy?

BW: Laboratoria BioNanoParku powstały z myślą o świadczeniu usług dla biznesu. Profil sprzętowy poszczególnych pracowni został tak dobrany, aby przedsiębiorca mógł zlecić przeprowadzenie badań na każdym etapie rozwoju nowego produktu lub technologii. Świadczymy usługi badawcze dla firm z wielu branż, także uznawanych za niszowe, np. odnawialnych energii. Dzięki tak szerokiej ofercie dla biznesu mamy ogromne możliwości współpracy, ale działania badawczo-wdrożeniowe to nie wszystko. Podejmujemy także szereg inicjatyw wspierających rozwój przedsiębiorczości i rozwój nowych technologii. Technopark jest członkiem Łódzkiej Izby Przemysłowo-Handlowej, Polskiej Izby Gospodarczej Zaawansowanych Technologii, Stowarzyszenia Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce, Klastra ICT Polska Centralna czy Klastra Bioenergia dla Regionu. Na forach tych instytucji działamy na rzecz udoskonalania transferu technologii i promowania najnowocześniejszych rozwiązań biznesowych w przemyśle.

SB: Panie Prezesie, czy Technopark posiada kontakty międzynarodowe z ośrodkami naukowo-badawczymi, centrami innowacyjnymi, uczelniami czy też z firmami globalnymi?

BW: Technopark ma rozbudowaną sieć współpracy z kooperantami zagranicznymi. Mamy klientów i Partnerów nie tylko z krajów europejskich, jak: Niemcy, Belgia, Francja, ale także np. ze Stanów Zjednoczonych, Kanady, Chin czy Indii. Nie o wszystkich projektach możemy mówić ze szczegółami, bo podpisane umowy zawierają m.in. klauzule o poufności.

SB: Czy Technopark korzysta w prowadzeniu działalności z funduszy unijnych i czy w pełni wykorzystuje wszystkie możliwości pozyskiwania tych funduszy?

BW: Fundusze unijne umożliwiły nam zrealizowanie inwestycji BioNanoPark, czyli budowę oraz wyposażenie laboratoriów. Pierwszy budynek BioNanoParku, w którym powstały laboratoria Biofizyki Molekularnej i Nanostrukturalnej oraz Biotechnologii Przemysłowej, a także Inkubator Technologiczny, został oddany do użytku rok przed planowanym terminem. Wzorcowe wykorzystanie środków unijnych i ekspresowe tempo realizacji projektu stworzyły okazję sięgnięcia po kolejne fundusze. Dzięki nim możliwe stało się wybudowanie nowego obiektu o powierzchni blisko 4000 m2 i utworzenie w nim sześciu laboratoriów, działających przede wszystkim na rzecz bio i nanotechnologii. Cała inwestycja BioNanoPark będzie kosztowała ponad 178 milionów złotych, 85% kosztów kwalifikowanych pokryje Unia Europejska środkami z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

SB: Panie Prezesie, jaka jest przyszłość Technoparku w perspektywie kilku i kilkunastu lat?

BW: Wierzę, że nasza Spółka stanie się Instytutem Naukowym cieszącym się doskonałą renomą na całym świecie. Nasze najnowocześniejsze bio i nanotechnologiczne laboratoria staną się zapleczem badawczym dla międzynarodowych koncernów, które będą badać tu swoje innowacyjne produkty. Chcemy wyznaczać najwyższe standardy i wymiernie przyczyniać się do budowy gospodarki opartej na wiedzy.

SB: Dziękuję za rozmowę