Rok wydania: 1998
Numer czasopisma: 3
Słowa kluczowe: rynek, zarządzanie przedsiębiorstwami
Strony: 19-22
Język publikacji: Polski
Pobierz
Rozwój rynkowego zarządzania przedsiębiorstwami
Józefa Famielec
Abstrakt
Rozwój rynkowego zarządzania przedsiębiorstwami
Publikacje z rocznika