Redakcja

Zespół redakcji:

Prof. dr hab. Stanisław Brzeziński -redaktor naczelny

Dr hab. inż. Waldemar Jędrzejczyk, prof. uczelni - zastępca redaktora naczelnego

Dr hab. Jakub Swacha, prof. uczelni - zastępca redaktora naczelnego

Dr inż. Artur Wrzaliksekretarz redakcji

Dr hab. inż. Paweł Kobis, prof. uczelni - redaktor wydania elektronicznego

Dr hab. Maria Aluchna, prof. uczelni -redaktor tematyczny

Dr hab. inż. Stanisław Gędek, prof. uczelni -redaktor tematyczny

Dr hab. Andrzej Jaki, prof. uczelni -redaktor tematyczny

Dr hab. inż. Robert Kucęba, prof. uczelni -redaktor tematyczny

Dr hab. Janusz M. Lichtarski, prof. uczelni -redaktor tematyczny

Dr hab. inż. Anna M. Lis -redaktor tematyczny

Dr hab. Zbigniew Matyjas -redaktor tematyczny

Prof. dr hab. Joanna Paliszkiewicz - redaktor tematyczny

Dr hab. Agnieszka Szpitter prof. uczelni -redaktor tematyczny


Stali współpracownicy redakcji:

Lucyna Żyła - redaktor językowy

dr hab.Paweł Ulman - redaktor statystyczny

dr Grzegorz Chmielarz - korektor tekstów w języku angielskim


Wydawca:
Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa