Prenumerata

Zamówienia przyjmujemy w dowolnym terminie na dowolny okres, przy czym prenumeratę automatycznie przedłużamy.

Aby zamówić prenumeratę „Przeglądu”, wystarczy wpłacić odpowiednią kwotę na konto:
TNOiK Redakcja „Przeglądu Organizacji”, Bank Millennium SA, IV O/Warszawa nr 85 1160 2202 0000 0000 5515 9488.
Na przelewie prosimy o podanie dokładnego adres zamawiającego, liczby zamawianych egzemplarzy oraz okresu, za jaki opłata jest wnoszona.
Fakturę na przelaną kwotę redakcja wyśle razem z najbliższym numerem.
Fakturę na prenumeratę automatycznie przedłużoną – osobnym listem poleconym.

Cena prenumeraty na 2021 r.:
kwartalna – 90 zł,
półroczna – 180 zł,
całoroczna – 360 zł.

Cena 1 egz. - 30 zł brutto.
Opłata za prenumeratę ze zleceniem wysyłki za granicę jest o 100% wyższa.
Opłaty pocztowe wliczone są zarówno w cenę prenumeraty krajowej, jak i zagranicznej.

Prenumeratę/sprzedaż Przeglądu Organizacji prowadzi: