Indeksowanie

"Przegląd Organizacji" jest indeksowany w bazach:

ERIH+ (https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info.action?id=499161)
BazEkon (https://bazybg.uek.krakow.pl/bazekon/przegladaj/P/0137-7221)
Agro (http://agro.icm.edu.pl/agro/element/bwmeta1.element.agro-journal-f14226c4-f869-4543-87ca-5ec9e29cc912)
IC Journals Master List (https://journals.indexcopernicus.com/search/journal/issue?issueId=all&journalId=29480)
PBN - Polska Bibliografia Naukowa (https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/25552)
CEON - Biblioteka Nauki (http://yadda.icm.edu.pl/yadda/element/bwmeta1.element.ekon-element-issn-0137-7221)
InfoBase Index

Forma elektroniczna czasopisma zarejestrowana jest w międzynarodowym systemie informacji o wydawnictwach ciągłych i oznaczona symbolem: ISSN 2545-2622
Wersja elektroniczna jest tożsama wersji drukowanej.