Zasady recenzji

Głównymi kryteriami kwalifikowania artykułów naukowych są:

  1. brak wcześniejszego opublikowania artykułu bądź jego znaczących treści w innej publikacji ,
  2. adekwatność treści artykułu do problematyki, którą podejmuje „Przegląd Organizacji”,
  3. oryginalność tekstu,
  4. poprawność struktury artykułu jako tekstu naukowego,
  5. wyczerpujące określenie istniejącego stanu wiedzy w zakresie podjętej tematyki,
  6. poprawność doboru metod badawczych,
  7. spełnienie wymogów formalnych dotyczących przesłania oświadczeń,
  8. spełnienie wymogów formalnych dotyczących formatowania tekstu.