Wydawca

Wydawca:

Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa
założone 20 kwietnia 1925 r. jako Instytut Naukowej Organizacji

https://www.tnoik.org/

Adres:

ul. Górska 6/10 lok. 71
00-740 Warszawa
tel./fax +48 22 827-15-10

Nr konta bankowego:

28 1240 1040 1111 0010 9695 1362
Bank PKO S.A 

ISSN 0137-7221, nr ind. 371157
ISSN 2545-2622 - wersja elektroniczna