Tematyka
„Przegląd Organizacji”  jest jednym z najstarszych polskich pism. Od 2019 roku znajduje się na liście czasopism MNiSW - 40 punktów (do 2018 roku lista czasopism punktowanych MNiSW: część B, liczba punktów 13). Ukazuje się od 1926 roku. Twórcą tytułu był wybitny polski uczony i praktyk Karol Adamiecki. „Przegląd Organizacji” wydawany od początku swojego istnienia przez Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa poświęcony jest teorii i praktyce zarządzania. Proponujemy naszym czytelnikom przede wszystkim artykuły naukowe i recenzje publikacji. Zespół redakcyjny tworzą reprezentanci wiodących polskich uczelni akademickich. Nasz miesięcznik wyróżnia się niezależnością (jesteśmy jednostką samofinansującą się) oraz gronem stałych, wybitnych współpracowników - naukowców i menedżerów.

Oferta naszego pisma trafia do elitarnej części polskiego społeczeństwa - są to menedżerowie dużych firm (prywatnych i państwowych), naukowcy, nauczyciele akademiccy i studenci zarządzania na wszystkich bodaj uczelniach w Polsce, gdzie kierunek ten jest wykładany.
Nasi autorzy to teoretycy i praktycy zarządzania, profesorowie, konsultanci, finansiści, ekonomiści, menedżerowie, socjolodzy, etycy i psycholodzy biznesu.
Nasze zainteresowania to zarządzanie strategiczne, programy restrukturyzacyjne, rynek kapitałowy, finanse, problematyka jakości, marketing, konsulting, informatyka, small business, psychologia i etyka biznesu, logistyka...