Przegląd Organizacji 2019/8
Opis wydania

A partnership-based global collaboration between Nevada and Poland ― academia & business development in the service of bilateral relations ― Conversation of the editor-in-chief of the Organization Review Stanisław Brzeziński with Paweł Pietrasieński and Mehmet Serkan Tosun [3]

ZARZĄDZANIE ORGANIZACJAMI
Leszek Kiełtyka, Kamila Charciarek
Model zarządzania procesowego z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi Przemysłu 4.0 [5]

Łukasz Wściubiak
Motywy współpracy międzyorganizacyjnej w działalności innowacyjnej ― perspektywa przedsiębiorstw produkcyjnych w Polsce [12]

Mieczysław Pawłowski, Zbigniew Pastuszak
Integracja kanałów w modelu sprzedaży omnichannel [18]

Bartłomiej Gładysz, Izabela Maleńczyk
Szczupłe zarządzanie w akademickich jednostkach e-learningowych ― ramy koncepcyjne [25]

Beata Jałocha
Projektyzacja jako przedmiot badań w ramach studiów nad projektami [34]

ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI
Maciej Brzozowski, Paweł Bartkowiak
Kompetencje uczestników projektu w świetle badań empirycznych [41]

IT W ZARZĄDZANIU
Adam Czerwiński
Identyfikacja i porównanie kryteriów oceny wiarygodności witryn internetowych [50]

KONFERENCJE [59]

Publikacje z rocznika