Rok wydania: 1999
Numer czasopisma: 7/8
Słowa kluczowe: Zarządzanie kryzysowe, kadra kierownicza, przedsiębiorstwa, menedżerowie w przedsiębiorstwie, restrukturyzacja przedsiębiorstw
Strony: 11-13
Język publikacji: Polski
Pobierz
Przyczyny niepowodzeń restrukturyzacji przedsiębiorstw
Henryk Jagoda
Abstrakt
Przyczyny niepowodzeń restrukturyzacji przedsiębiorstw
Publikacje z rocznika