Rok wydania: 2005
Numer czasopisma: 4
Słowa kluczowe: Płace, Kształtowanie wynagrodzeń, Udział pracowników w zyskach przedsiębiorstwa, Motywowanie pracowników, Studium przypadku
Strony: 38-40
Język publikacji: Polski
Pobierz
System wynagrodzeń oparty na idei udziału pracowników w zysku - studium przypadku
Waldemar Rzońca
Abstrakt
Zwrócono uwagę, że w Polsce do rzadkości należą systemy wynagrodzeń wykorzystujące ideę udziału pracowników w zysku (profitsharing). W artykule przedstawiono doświadczenia zebrane w trakcie opracowywania oraz wdrażania takiego systemu w jednym z wrocławskich przedsiębiorstw handlowych, działającym w branży meblowej.
Publikacje z rocznika