Rok wydania: 2008
Numer czasopisma: 2
Słowa kluczowe: Metodologia organizacji i zarządzania, Potencjał przedsiębiorstwa, Otoczenie przedsiębiorstwa, Synergia
Strony: 4-8
Język publikacji: Polski
Własności różnych technik metody refleksji strategicznej - analiza porównawcza
Piotr Hadrian, Marek Rawski
Abstrakt
W artykule podjęto próbę ukazania możliwości wykorzystania w metodzie refleksji strategicznej różnych technik badawczych. Skoncentrowano się na problemach związanych z propozycjami aplikacyjnymi odnoszącymi się do jednego etapu metody, polegającego na badaniu synergii w układzie potencjał-otoczenie oraz ocenie ich użyteczności w praktyce. (abstrakt oryginalny)
Publikacje z rocznika