Rok wydania: 2008
Numer czasopisma: 6
Słowa kluczowe: Teorie zarządzania, Współpraca przedsiębiorstw, Konkurencja rynkowa, Alianse strategiczne, Współpraca, Strategia przedsiębiorstwa, Koopetycja
Strony: 3-7
Język publikacji: Polski
Strategie koopetycji - nowa forma dynamiki międzyorganizacyjnej?
Battista DagninoGiovanni, Frederic LeRoy, Said Yami
Abstrakt
Celem artykułu jest pokazanie, że koopetycja nie jest ani rozwinięciem teorii konkurencji, ani teorii współdziałania. Definiuje się ją jako „system aktorów działających na podstawie częściowej zgodności interesów i celów”. Koopetycja jest osobliwym obiektem badań, wymagającym odrębnego podejścia teoretycznego. To podejście znajduje się dziś na początku drogi. Stwarza zupełnie nowe pole eksploracji, które jest a priori obiecujące dla postępu badań i praktyki zarządzania strategicznego.
Publikacje z rocznika