Przegląd Organizacji 2022/9
Opis wydania

Polska Spółka Gazownictwa: będziemy dążyć do uzyskania pozycji operatora dystrybucyjnego wodoru — Rozmowa redaktora naczelnego Przeglądu Organizacji Stanisława Brzezińskiego z Prezesem Zarządu Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Robertem Więckowskim

ZARZĄDZANIE ORGANIZACJAMI 

Viacheslav Chebotarov, Beata Glinkowska-Krauze, Iegor Chebotarov, Tomasz Czapla, Stanisław Brzeziński - Cross-cultural Principles of Forming an Innovative Profile of a Marketer: Application of Polish Experience in Ukraine

ZARZĄDZANIE PUBLICZNE 

Zbysław Dobrowolski - The Role of The Supreme Audit Institutions in Counteracting VAT Gap in the European States. A Cross-Country Comparative Study

ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI 

Czesław Zając, Grzegorz Przystarz - Elastyczność zatrudnienia pracowników w ujęciu różnych modeli zatrudnienia

MARKETING 

Anna Kowalska-Pyzalska, Marek Kott, Anna Skowrońska-Szmer, Joanna Kott, Rafał Michalski - Samochody elektryczne nie dla Polaka? Badanie empiryczne opinii i oczekiwań potencjalnych nabywców

Publikacje z rocznika