Rok wydania: 2002
Numer czasopisma: 1
Słowa kluczowe: Organizacja i zarządzanie, Metodologia organizacji i zarządzania
Strony: 5-7
Język publikacji: Polski
Pobierz
O relacji porządek-chaos na tle współczesnych tendencji w zarządzaniu
Jan Lichtarski
Abstrakt
Autor podejmuje próbę odpowiedzi na pytanie, czy negacja w organizacji i zarządzaniu wszystkiego co wiąże się z ich tradycyjną rolą porządkującą i rekomendowanie rozwiązań przeciwstawnych, jest jedynie uprawnionym kierunkiem działań w sferze projektowania i doskonalenia tych rozwiązań?
Publikacje z rocznika