Przegląd Organizacji 2021/4
Opis wydania

PRZESZŁOŚĆ, TERAŹNIEJSZOŚĆ I PRZYSZŁOŚĆ NAUK O ZARZĄDZANIU

Zbigniew Dworzecki, Maria Romanowska - Szkoła zarządzania Jerzego Kurnala

ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE  

Sylwester Gregorczyk - Strategie konkurencji przedsiębiorstw w sektorach wysokiej i niskiej techniki

IT W ZARZĄDZANIU  

Jerzy Kisielnicki - Teoria „Czarnego Łabędzia” a przewidywanie kryzysów i katastrof

Magdalena Czerwińska, Ewa Bojar - Model akceptacji internetowych informacji zdrowotnych przez przedstawicieli pokolenia Z. Wyniki badań pilotażowych

MARKETING  

Małgorzata Łęgowik-Małolepsza - Ekopromocja w polityce prośrodowiskowej przedsiębiorstwa. Studium przypadku Lidl Polska

Publikacje z rocznika