Rok wydania: 1995
Numer czasopisma: 2
Słowa kluczowe: Reforma systemu emerytalnego, System emerytalny
Strony: 10-15
Język publikacji: Polski
Pobierz
Prawdopodobne warianty reformy systemu emerytalnego w Polsce
Stanisława Golinowska
Abstrakt
Jest to wypowiedź przedstawiona na konferencji "Tworzenie prywatnych systemów emerytalnych w Polsce", zorganizowanej przez Instytut Badań Wschód-Zachód, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych i fundację CASE w kwietniu 1994 r. W artykule przedstawiono również cechy ogólne systemu emerytalnego w 13 krajach Europy Zachodniej i USA.
Publikacje z rocznika