Przegląd Organizacji 2021/2
Opis wydania

PRZESZŁOŚĆ, TERAŹNIEJSZOŚĆ I PRZYSZŁOŚĆ NAUK O ZARZĄDZANIU

Ewa Bojar, Eryk Głodziński - Doświadczenia z przeszłości kanwą do budowania przyszłości nauk o zarządzaniu 

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI  

Magdalena Kaźmierczak, Sławomir Zapłata - Wpływ koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu na działalność projektową

ZARZĄDZANIE WIELOPOZIOMOWE  

Magdalena Karolak-Michalska - Zarządzanie wielopoziomowe w etnopolityce wybranych państw Europy Wschodniej

ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI  

Bogdan Nogalski, Andrzej Józef Kozłowski, Iwona Zofia Czaplicka-Kozłowska - Czynniki kształtujące podmiotowość pracownika a osiągnięcie sukcesu zawodowego w optyce pracownika

HISTORIA NAUK O ZARZĄDZANIU  

Alojzy Czech - Zygmunt Zawirski wśród inżynierów i organizatorów — część 2 

Publikacje z rocznika