Przegląd Organizacji 2021/5
Opis wydania

METODOLOGIA NAUK O ZARZĄDZANIU I JAKOŚCI  

Małgorzata Zakrzewska, Szymon Jarosz, Tomasz Kafel, Paweł Cabała - Determinats of Method Triangulation in Management Sciences  3  

ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWAMI  

Agnieszka Izabela Baruk - Współdziałanie nabywców finalnych z oferentami a preferencje dotyczące środowiska tej współpracy i osiąganych dzięki niej korzyści

Paweł Kobis, Artur Kisiołek, Oleh Karyy, Grzegorz Chmielarz - Threats to Information Security Driven by Human Factor in the Perception of Persons in Charge of Intangible Resources Management

ZARZĄDZANIE TRANSPORTEM  

Edyta Bielińska-Dusza, Agnieszka Żak, Robert Pluta - Identyfikacja problemów w zakresie zarządzania transportem publicznym w koncepcji smart city. Perspektywa użytkowników

ZDROWIE PUBLICZNE  

Grażyna Gierszewska, Wioletta Pomaranik, Piotr Korneta, Magdalena Kludacz-Alessandri - Wymiary jakości podstawowej opieki medycznej i ich ocena w warunkach teleporady lekarskiej podczas pandemii COVID-19 w Polsce

Publikacje z rocznika