Przegląd Organizacji 2021/8
Opis wydania

ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE  

Izabela Koładkiewicz - Potencjalne strategie wyjścia z firmy. Perspektywa przedsiębiorców z firm rodzinnych i nierodzinnych

ZARZĄDZANIE ORGANIZACJAMI  

Katarzyna Wojtaszczyk - Pracodawca z wyboru — wielokontekstowość idei 

Agnieszka Bitkowska, Wioletta Pomaranik, Liliana Hawrysz, Piotr Korneta - Telemedycyna w czasie pandemii COVID-19. Doświadczenia pacjentów z systemem w świetle wyników badań w Polsce

ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI  

Joanna Litwin, Sylwia Białas - Podmiotowe uwarunkowania występowania zachowań kontrproduktywnych wśród pracowników przemysłu stoczniowego w Polsce

Lena Grzesiak - Analiza rynku pracy dla controllerów personalnych w Polsce

KONFERENCJE

POŻEGNANIA

Publikacje z rocznika