Rok wydania: 2021
Numer czasopisma: 8
Słowa kluczowe: wyjście przedsiębiorcy, firmy rodzinne i nierodzinne
Strony: 3-10
Język publikacji: Polski
Pobierz
Potencjalne strategie wyjścia z firmy. Perspektywa przedsiębiorców z firm rodzinnych i nierodzinnych
Izabela Koładkiewicz
Abstrakt

Celem badań była próba poznania, czy charakter firmy – rodzinny vs. nierodzinny – może warunkować wybór potencjalnej strategii wyjścia przez zarządzającego nią właściciela. Badanie też miało na celu poznanie czynników, które mogą motywować do podjęcia decyzji o potencjalnym wyjściu, jak również identyfikację potencjalnych źródeł trudności w procesie wyjścia, dostrzeganych przez przedsiębiorców z firm rodzinnych i nierodzinnych.

Wyniki badań ujawniły zdecydowaną orientację badanych przedsiębiorców – niezależnie czy byli to zarządzający właściciele firm rodzinnych czy też nie, na strategię sukcesji wewnętrznej (tj. pozostawienie firmy w rękach rodziny). Wśród kluczowych powodów, które mogą warunkować potencjalne wyjście przedsiębiorcy znalazło się przejście na emeryturę oraz czynniki finansowe (np. niezależność finansowa, bezpieczeństwo finansowe). Czynniki te były też ważniejsze dla przedsiębiorców z firm nierodzinnych w porównaniu do przedsiębiorców z firm rodzinnych.

Za najtrudniejsze kwestie związane z wyjściem z firmy badani przedsiębiorcy, niezależnie czy postrzegali swoją firmę jako rodzinną czy też nie, uznali kwestie związane z biurokracją procesu wyjścia jak również jej opuszczenie. Na kolejnych miejscach listy potencjalnych barier dla swojego wyjścia respondenci z obu grup umieścili kwestie związane z finansowaniem tego procesu oraz wycenę firmy.

Bibliografia
[1] Aldrich H.E. (2015), Perpetually on the Eve of Destruction? Understanding Exits in Capitalist Societies at Multiple Levels of Analysis, [in:] D.R. DeTienne, K. Wennberg (eds.), Research Handbook of Entrepreneurial Exit, Edward Elgar Publishing, Northampton, pp. 11–41. [2] Battisti M., Okamuro H. (2011), Small Business Owners’ Exit Intentions, ICSB World Conference Proceedings, pp. 1–12. [3] Battisti M., Williamson A. (2015), The role of intermediaries in the small business transfer process, „Small Enterprise Research”, Vol. 22, No. 1, pp. 32−48. [4] Berrone P., Cruz C., Gomez-Mejia L. (2012), Socioemotional wealth in family firms: Theoretical dimensions, assessment approaches, and agenda for future research, „Family Business Review”, Vol. 25, No. 3, pp. 258−279. [5] Bertschi-Michel A., Kammerlander N., Strike V.M. (2020), Unearthing and Alleviating Emotions in Family Business Successions, „Entrepreneurship Theory and Practice”, Vol. 44, No. 1, pp. 81–108. [6] Budziak T. (2012), Sukcesja w rodzinie biznesowej. Spojrzenie praktyczne, Wydawnictwo Poltext, Warszawa. [7] Campbell K., Jerzemowska M. (2017), Contested Takeovers of Family Firms and Socioemotional Wealth: A Case Study, „Baltic Journal of Management”, Vol. 12, No. 4, pp. 447–463. [8] Cieślik J. (2014), Przedsiębiorczość, polityka, rozwój, Wydawnictwo Akademickie Sedno, Warszawa. [9] DeTienne D.R. (2010), Entrepreneurial Exit as a Critical Component of the Entrepreneurial Process: Theoretical Development, „Journal of Business Venturing”, Vol. 25, No. 2, pp. 203–215. [10] DeTienne D.R., Cardon M.S. (2006), Entrepreneurial Exit Strategies: The Impact of Human Capital, „Frontiers of Entrepreneurship Research”, Vol. 26, No. 5, pp. 1–13. [11] DeTienne D.R., Cardon, M.S. (2012), Impact of Founder Experience on Exit Intentions, „Small Business Economics”, Vol. 38, No. 4, pp. 351–374. [12] DeTienne D.R., McKelvie A., Chandler G.N. (2015), Making Sense of Entrepreneurial Exit Strategies: A Typology and Test, „Journal of Business Venturing”, Vol. 30, No. 2, pp. 255–272. [13] European Commission (2002), Final Report of the Expert Group on the Transfer of Small and Medium Sized Enterprises, European Commission, Brussels. [14] Failla V., Melillo F., Reichstein T. (2017), Entrepreneurship and Employment Stability — Job Matching, Labour Market Value, and Personal Commitment, „Journal of Business Venturing”, Vol. 32, No. 2, pp. 162–177. [15] Gimeno J., Folta T., Cooper A., Woo C. (1997), Survival of the Fittest? Entrepreneurial Human Capital and the Persistence of Underperforming Firms, „Administrative Science Quarterly”, Vol. 42, No. 4, pp. 750−783. [16] Gomez-Mejia L., Haynes K., Núñez-Nickel M., Jacobson K., Moyano-Fuentes J. (2007), Socioemotional Wealth and Business Risks in Family-controlled Firms: Evidence from Spanish Olive Oil Mills, „Administrative Science Quarterly”, Vol. 52, No. 1, pp. 106−137. [17] Justo R., DeTienne R. (2008), Family Situation and the Exit Event: An Extension of Threshold Theory, „Frontiers of Entrepreneurship Research”, Vol. 28, No. 14, Article 2. [18] Justo R., DeTienne D., Sieger P. (2015), Failure or Voluntary Exit? Reassessing the Female Underperformance Hypothesis, „Journal of Business Venturing”, Vol. 30, pp.775−792. [19] Kaciak E., Koladkiewicz I., Thongpapanl N., Wojtyra M. (2020), The Role of Social Networks in Shaping Entrepreneurial Exit Strategies, „International Entrepreneurship and Management Journal” (In press). [20] Kammerlander N. (2016), „I Want This Firm to Be in Good Hands”: Emotional Pricing of Resigning Entrepreneurs, „International Small Business Journal”, Vol. 34, No.2, pp. 189–214. [21] Lee S., Lee B. (2015), Entrepreneur Characteristics and the Success of Venture Exit: An Analysis of Single-founder Start-ups in the U.S., „International Entrepreneurship and Management Journal”, Vol. 11, pp. 891–905. [22] Leroy H., Manigart S., Meuleman M., Collewaert V. (2015), Understanding the Continuation of Firm Activities when Entrepreneurs Exit their Firms: Using Theory of Planned Behavior, „Journal of Small Business Management”, Vol. 53, No. 2, pp. 400–415. [23] Miller D., Le Breton-Miller I. (2014), Deconstructing Socioemotional Wealth, „Entrepreneurship Theory and Practice”, Vol. 38, No. 4, pp. 713–720. [24] Nason R.S., Mazzelli A., Carney M. (2019), The Ties that Unbind: Socialization and Business-owning Family Reference Point Shift, „Academy of Management Review”, Vol. 44, No. 4, pp. 846–870. [25] Parastuty Z. (2018), Systematic Review of Research on Exit: A Bibliometric Analysis and Future Directions, „International Review of Entrepreneurship”, Vol. 16, No.4, pp. 587–626. [26] PARP (2013), Kody wartości. Diagnoza sytuacji sukcesyjnej w przedsiębiorstwach rodzinnych w Polsce, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa. [27] Pierce J.L., Kostova T., Dirks K.T. (2001), Toward a Theory of Psychological Ownership in Organization, „Academy of Management Review”, Vol. 26, No. 2, pp. 298–310. [28] Safin K., Pluta J., Pabjan B. (2014), Strategie sukcesyjne polskich przedsiębiorstw rodzinnych, Difin, Warszawa. [29] Shepherd D.A., Williams T.A., Patzelt H. (2015), Thinking About Entrepreneurial Decision Making: Review and Research Agenda, „Journal of Management”, Vol. 41, No. 1, pp. 11–46. [30] Sułkowski Ł., Marjański A. (2009), Firmy rodzinne – jak osiągnąć sukces w sztafecie pokoleń, Poltext, Warszawa. [31] Surdej A., Wach K. (2010), Przedsiębiorstwa rodzinne wobec wyzwań sukcesji, Difin Warszawa. [32] Swab R.G., Sherlock C., Markin E., Dibrell C. (2020), „SEW” What Do We Know and Where Do We Go? A Review of Socioemotional Wealth and a Way Forward, „Family Business Review”, Vol. 33, No. 4, pp. 424–445. [33] Van Teeffelen L., Uhlaner L.M. (2013), Firm Resource Characteristics and Human Capital as Predictors of Exit Choice: An Exploratory Study of SMEs, „Entrepreneurship Research Journal”, Vol. 3, No. 11, pp. 84–108. [34] Van Teeffelen L. (2012), Avenues to Improve Success in SME Business Transfers: Reflections on Theories, Research and Policies, Hogeschool Utrecht, Utrecht. [35] Wennberg K., DeTienne D. (2014), What do We Really Mean when We Talk About ‘Exit’? A Critical Review of Research on Entrepreneurial Exit, „International Small Business Journal”, Vol. 32, No. 1, pp. 4–16. [36] Wennberg K., Wiklund J., DeTienne D., Cardon M. (2010), Reconceptualizing Entrepreneurial Exit: Divergent Exit Routes and Their Drivers, „Journal of Business Venturing”, Vol. 25, No. 4, pp. 361–375. [37] Westhead P., Howorth C. (2006), Ownership and Management Issues Associated with Family Firm Performance and Company Objectives, „Family Business Review”, Vol. 19, No. 4, pp. 301–316. [38] Wiklund J., Nordqvist M., Hellerstedt K., Bird M. (2013), Internal Versus External Ownership Transition in Family Firms: An Embeddedness Perspective, „Entrepreneurship Theory and Practice”, Vol. 37, No. 6, pp. 1319–1340. [39] Zellweger T., Dehlen T. (2012), Value is in the Eye of the Owner: Affect Infusion and Socioemotional Wealth among Family Firm Owners, „Family Business Review”, Vol. 25, No. 3, pp. 280–297. 
Publikacje z rocznika