Przegląd Organizacji 2022/1
Opis wydania

Umiejętność bezinteresownej pomocy naukowej w czasach pandemii — Leszek Kiełtyka  

METODOLOGIA NAUK O ZARZĄDZANIU I JAKOŚCI

Katarzyna Piwowar-Sulej, Agnieszka Sokołowska-Durkalec -  Szkoła zarządzania — pojęcie (nie)rozpoznane

ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE  

Jacek Rybicki - Holizm w myśleniu strategicznym

Izabella Steinerowska-Streb, Teresa Kraśnicka - Orientacja przedsiębiorcza a wyniki polskich przedsiębiorstw

ZARZĄDZANIE ORGANIZACJAMI  

Włodzimierz Karaszewski, Małgorzata Jaworek - Zmiany aktywności inwestycyjnej za granicą największych przedsiębiorstw międzynarodowych

Monika Sady, Wioleta Gałat - The Role of Reporting Social and Environmental Impact on Polish Universities


Publikacje z rocznika