Przegląd Organizacji 2022/3
Opis wydania

Synergia wojskowo-cywilna w Wojskowej Akademii Technicznej w świetle współczesnych wyzwań na rynku szkolnictwa wyższego — Rozmowa redaktora naczelnego Przeglądu Organizacji Stanisława Brzezińskiego  z Rektorem-Komendantem Wojskowej Akademii Technicznej Przemysławem Wachulakiem

ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE

Adam Kowalik - Przegląd głównych powodów działania, wizji oraz misji największych polskich firm prywatnych

ZARZĄDZANIE ORGANIZACJAMI  

Renata Walczak, Grażyna Gierszewska, Agnieszka Bitkowska - Wymiary oceny satysfakcji lekarzy z wykorzystania systemu teleporad. Perspektywa badawcza w Polsce

Piotr Glenc - Poland’s Energy Transition: Towards an Ontology

ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI  

Dominika Bąk-Grabowska, Anna Cierniak-Emerych, Szymon Dziuba, Katarzyna Grzesik - Forms of Employment from the Perspective of Demographic Cohorts

Mariola Wiater - Neuroróżnorodność. Nowy obszar badań w naukach o zarządzaniu i jakości?

DZIAŁALNOŚĆ ODDZIAŁÓW TNOiK  

Kazimierz Piotrkowski - Organizacja non profit w trudnych, turbulentnych czasach

RECENZJE

Publikacje z rocznika