Rok wydania: 2009
Numer czasopisma: 5
Słowa kluczowe: Teoria organizacji, Metodologia organizacji i zarządzania, Strategia przedsiębiorstwa, Zarządzanie
Strony: 3-5
Język publikacji: Polski
Pobierz
O definicji strategii raz jeszcze
Krzysztof Obłój
Abstrakt
Głównym problemem dyscypliny strategii jest sam problem definicji kluczowego pojęcia – „strategia”, co jest poważnym problemem metodologicznym. Wiele z istniejących definicji jest zbyt ogólnych i niejasnych. Dodatkowy problem stanowi swobodne wchodzenie na teren dyscypliny przedstawicieli innych nauk – od psychologii po ekonomii, którzy powiększają chaos pojęciowy, wprowadzając swoje własne definicje i pojęcia. Podobnie czynią konsultanci. Dlatego wydaje się, że obecnie bardziej celowe jest uzgodnienie atrybutów strategii niż szukanie wspólnej definicji strategii.
Publikacje z rocznika