Rok wydania: 2007
Numer czasopisma: 4
Słowa kluczowe: Partnerstwo publiczno-prywatne (PPP), Budownictwo drogowo-mostowe, Analiza ekonomiczna, Infrastruktura drogowa
Strony: 31-34
Język publikacji: Polski
Pobierz
Partnerstwo publiczno-prywatne w realizacji inwestycji publicznych
Anna Sobotka, Anna Żelazna-Blicharz
Abstrakt
W artykule przytoczono przykłady realizacji inwestycji w formie partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce i krajach Europy (odcinki autostrady A2; usługi w sektorze wodno-kanalizacyjnym w Gdańsku i Sopocie; oświetlenie uliczne w Krakowie; water-front - rozwój stref nadwodnych - sieć miast w regionie Morza Bałtyckiego; infrastruktura drogowa w Słowenii; linia kolejowa Perpignan-Figueras). Przedstawiono także metodę i wyniki analizy ekonomicznej przedsięwzięcia typu PPP na przykładzie budowy hipotetycznej obwodnicy miasta.
Publikacje z rocznika