Rok wydania: 2007
Numer czasopisma: 6
Słowa kluczowe: Proces zarządzania, Jakość zarządzania, Proces podejmowania decyzji, Praca zespołowa
Strony: 6-9
Język publikacji: Polski
Pobierz
Efektywność uspołecznienia procesu decyzyjnego
Ryszard Rutka
Abstrakt
W artykule przedstawiono związki przyczynowo skutkowe pomiędzy zakresem uspołecznienia procesu decyzyjnego a wartością merytoryczną tak podejmowanych decyzji. Celem zapewnienia jak najwyższego poziomu obiektywizmu wyników badań, dokonano tego poprzez przeprowadzenie eksperymentu. Wzięły w nim udział 1104 osoby, które wchodziły w skład 212 zespołów decyzyjnych. Reprezentowały one podmioty gospodarcze o zróżnicowanej wielkości i strukturze kapitałowej.
Publikacje z rocznika