Rok wydania: 2007
Numer czasopisma: 9
Słowa kluczowe: Innowacyjność przedsiębiorstw, Przedsiębiorstwo przemysłowe, Ocena działalności przedsiębiorstwa
Strony: 15-19
Język publikacji: Polski
Pobierz
Czy polskie przedsiębiorstwa są innowacyjne?
Jerzy Baruk
Abstrakt
W artykule podjęto próbę odpowiedzi na pytanie, czy polskie przedsiębiorstwa przemysłowe są innowacyjne? Do oceny innowacyjności wykorzystano miernik, jakim jest liczba przedsiębiorstw, które w ciągu trzyletniego okresu zastosowały przynajmniej jedną innowację technologiczną. W latach 1994-2005 najkorzystniejszy był okres 2003-2005. Porównano te dane z wynikami osiąganymi przez przedsiębiorstwa Unii Europejskiej.
Publikacje z rocznika