Rok wydania: 2012
Numer czasopisma: 4
Słowa kluczowe: Zarządzanie strategiczne, Podejście zasobowe w zarządzaniu, Przegląd literatury, Podejście oparte na zasobach
Strony: 3-7
Język publikacji: Polski
Pobierz
Rozwój szkoły zasobów zarządzania strategicznego
Rafał Krupski
Abstrakt
Celem artykułu jest przedstawienie miejsca szkoły zasobów w strukturze zagadnień zarządzania strategicznego w ogóle i przypomnienie treści oraz zasięgu resourcebased theory (RBT). Dodatkowo autor przedstawia prognozowane kierunki rozwoju RBT za literaturą przedmiotu, a także przedstawia własne wizje w tym zakresie, poparte badaniami empirycznymi. (abstrakt oryginalny)
Publikacje z rocznika